ubuntu-keyring-udeb

No description available.

Package availability chart
Distribution Base version Our version Architectures
Debian GNU/Linux 10.0 (buster) 2018.09.18.1-5    
Debian GNU/Linux 9.0 (stretch) 2016.05.13-1 2010.+09.30~nd70+1+nd90+1  
Debian unstable (sid) 2020.06.17.1-1 2010.+09.30~nd+1  
Ubuntu 16.04 “Xenial Xerus” (xenial) 2012.05.19 2010.+09.30~nd+1+nd16.04+1  
Ubuntu 18.04 “Bionic Beaver” (bionic) 2018.02.28    
Ubuntu 20.04 “Focal Fossa” (focal) 2020.02.11.2    
Ubuntu 21.10 “Impish Indri” (impish) 2021.03.26    
Ubuntu 22.04 “Jammy Jellyfish” (jammy) 2021.03.26    

Comments

blog comments powered by Disqus